Mẹ một mình tất bật với hôm mai.

Nuôi con lớn khôn dựng vợ gả chồng
Lẽ đời vậy sao lệ trào khoé mắt?
Vắng con rồi việc cửa nhà bếp núc
Mẹ một mình tất bật với hôm mai. Nuôi con lớn khôn dựng vợ gả chồng
Lẽ đời vậy sao lệ trào khoé mắt?
Vắng con rồi việc cửa nhà bếp núc
Mẹ một mình tất bật với hôm mai.