Hiểu được người khác là khởi đầu của sự thành công

Hiểu được người khác là khởi đầu của sự thành công. Đừng nuối tiếc, ân hận những gì con đã chọn và đã làm, nếu chúng thật sự là mơ ước của con. Hãy biết chấp nhận sự thật và tiến lên Hiểu được người khác là khởi đầu của sự thành công. Đừng nuối tiếc, ân hận những gì con đã chọn và đã làm, nếu chúng thật sự là mơ ước của con. Hãy biết chấp nhận sự thật và tiến lên