Con hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi nói

Con hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi nói và hành động vì con là tấm gương tốt nhất cho các con của mình noi theo Con hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi nói và hành động vì con là tấm gương tốt nhất cho các con của mình noi theo