Đừng hẹn hò với người mà con

Đừng hẹn hò với người mà con biết chắc mình sẽ không thể kết hôn với người đó. Đừng hẹn hò với người mà con biết chắc mình sẽ không thể kết hôn với người đó.