Mẹ bảo: "Không bao giờ được để lỡ mất hai thứ

Mẹ bảo: "Không bao giờ được để lỡ mất hai thứ: Chuyến xe cuối cùng về nhà và người thật lòng yêu con".
☆°。。°☆ ʚ ɞ ☆°。。°☆ Mẹ bảo: "Không bao giờ được để lỡ mất hai thứ: Chuyến xe cuối cùng về nhà và người thật lòng yêu con".
☆°。。°☆ ʚ ɞ ☆°。。°☆