cái gì thì cũng đều là duyên phận cả

cái gì thì cũng đều là duyên phận cả. Cuộc sống luôn thay đổi, phải biết trân trọng từng ngày. cái gì thì cũng đều là duyên phận cả. Cuộc sống luôn thay đổi, phải biết trân trọng từng ngày.