Được làm phụ nữ là một món quà

Được làm phụ nữ là một món quà. Mẹ chưa bao giờ mệt mỏi khi trở thành mẹ của các con. Con sẽ mãi là cô con gái bé bỏng của mẹ. Được làm phụ nữ là một món quà. Mẹ chưa bao giờ mệt mỏi khi trở thành mẹ của các con. Con sẽ mãi là cô con gái bé bỏng của mẹ.