Hãy là người bạn tốt như những gì

Hãy là người bạn tốt như những gì con mong muốn về những người bạn của con. Hãy là người bạn tốt như những gì con mong muốn về những người bạn của con.