Khóc đôi khi là liều thuốc tốt nhất

Khóc đôi khi là liều thuốc tốt nhất, hãy cứ khóc nếu điều đó làm con vơi đi nỗi buồn. và hãy tựa vào vai mẹ nếu bất cứ khi nào con muốn. Con yêu của mẹ Khóc đôi khi là liều thuốc tốt nhất, hãy cứ khóc nếu điều đó làm con vơi đi nỗi buồn. và hãy tựa vào vai mẹ nếu bất cứ khi nào con muốn. Con yêu của mẹ