Hôn nhân là một hành động dũng cảm

Hôn nhân là một hành động dũng cảm, sự cam kết và cả sự hy sinh.
Luôn luôn chiến đấu vì sự công bằng. Đừng sợ chiến đấu. Hôn nhân là một hành động dũng cảm, sự cam kết và cả sự hy sinh.
Luôn luôn chiến đấu vì sự công bằng. Đừng sợ chiến đấu.