Những cô gái tốt không bao giờ cảm thấy buồn chán

Những cô gái tốt không bao giờ cảm thấy buồn chán.Cách tốt nhất để không bao giờ phải lo lắng người khác nói xấu về mình là đừng bao giờ nói xấu ai. Những cô gái tốt không bao giờ cảm thấy buồn chán.Cách tốt nhất để không bao giờ phải lo lắng người khác nói xấu về mình là đừng bao giờ nói xấu ai.