Anh trai là người sẽ dạy cho con biết

Anh trai là người sẽ dạy cho con biết cách các chàng trai nên đối xử với con như thế nào. Anh trai là người sẽ dạy cho con biết cách các chàng trai nên đối xử với con như thế nào.