Bố của con là người yêu con nhiều hơn

Bố của con là người yêu con nhiều hơn và dài lâu hơn bất kì chàng trai nào trên thế giới. Bố của con là người yêu con nhiều hơn và dài lâu hơn bất kì chàng trai nào trên thế giới.