Mẹ muốn con nhớ điều này

Mẹ muốn con nhớ điều này: vẻ đẹp của cô gái nằm ở nhân cách, không phải ở hình thể. Mẹ muốn con nhớ điều này: vẻ đẹp của cô gái nằm ở nhân cách, không phải ở hình thể.