Bà mừng vui hưởng thọ vẹn toàn

Bà mừng vui hưởng thọ vẹn toàn
Con cháu thay nhau lời ca giọng chúc
Bà nhoẻn cười ấm cả hồn ông
“Kính chúc bà sức khỏe, tuổi tròn trăm”
Bà mừng vui hưởng thọ vẹn toàn
Con cháu thay nhau lời ca giọng chúc
Bà nhoẻn cười ấm cả hồn ông
“Kính chúc bà sức khỏe, tuổi tròn trăm”