Hân hoan Chúc Thọ kính dâng Ông Bà

Hân hoan Chúc Thọ kính dâng Ông Bà
Mênh mông tình khúc bao la
Tưng bừng sóng nhạc ngợi ca muôn lời
Đoàn con vang chúc không ngơi
Hân hoan Chúc Thọ kính dâng Ông Bà
Mênh mông tình khúc bao la
Tưng bừng sóng nhạc ngợi ca muôn lời
Đoàn con vang chúc không ngơi