Gửi người chốn ấy phương xa

Gửi người chốn ấy phương xa
Chút hương tình ấm gió qua chuyển giùm
Đến bên người khẽ ru êm
Giấc mơ nồng ấm mộng say an lành
GOOD NIGHT! :) Gửi người chốn ấy phương xa
Chút hương tình ấm gió qua chuyển giùm
Đến bên người khẽ ru êm
Giấc mơ nồng ấm mộng say an lành
GOOD NIGHT! :)