Là tết là xuân là phúc lạc

Là tết là xuân là phúc lạc
Ý mừng năm mới khắp non sông
Hành tinh hòa điệu tình huynh đệ
Mỗi đóa thơ trao một đóa hồng Là tết là xuân là phúc lạc
Ý mừng năm mới khắp non sông
Hành tinh hòa điệu tình huynh đệ
Mỗi đóa thơ trao một đóa hồng