Chúc mừng năm mới, Hoa khai phú quý

Chúc mừng năm mới, Hoa khai phú quý, Lộc quyền lai, Khai tài nở lộc, Toàn gia đại phát
Chúc mừng năm mới, Hoa khai phú quý, Lộc quyền lai, Khai tài nở lộc, Toàn gia đại phát