Chúc mọi người năm mới có nhiều lộc

Chúc mọi người năm mới có nhiều lộc ... vàng vô cửa trước, bạc vào cửa sau, Đô-la chui hàng rào, Euro leo cửa sổ. Chúc mọi người năm mới có nhiều lộc ... vàng vô cửa trước, bạc vào cửa sau, Đô-la chui hàng rào, Euro leo cửa sổ.