Chúc năm mới Công thành danh toại.

Chúc năm mới Công thành danh toại. Chúc năm mới Trẻ mãi không già. Chúc năm mới Phúc lộc trường tồn. Chúc năm mới Tấn tài tấn lộc. Chúc năm mới Công thành danh toại. Chúc năm mới Trẻ mãi không già. Chúc năm mới Phúc lộc trường tồn. Chúc năm mới Tấn tài tấn lộc.