Lộc biếc, mai vàng

Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc Đời vui, sức khỏe, Tết an khang!
Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc Đời vui, sức khỏe, Tết an khang!