Chúc năm mới: 1 vợ, 2 con

Chúc năm mới: 1 vợ, 2 con, nhà 3 tầng, xe 4 chỗ!
Chúc năm mới: 1 vợ, 2 con, nhà 3 tầng, xe 4 chỗ!