Tre trúc hôm nay xây thành lớn

Tre trúc hôm nay xây thành lớn
Tuổi trẻ ngày sau đắp tương lai Tre trúc hôm nay xây thành lớn
Tuổi trẻ ngày sau đắp tương lai