Lý tưởng tôn thờ anh quyết nêu gương phụng sự

Lý tưởng tôn thờ anh quyết nêu gương phụng sự
Tình lam giữ trọn em nguyền tinh tấn đắp xây Lý tưởng tôn thờ anh quyết nêu gương phụng sự
Tình lam giữ trọn em nguyền tinh tấn đắp xây