download app

Câu đối làm cổng trại

Tuổi thơ lớn lên cùng đất nước

Tuổi thơ lớn lên cùng đất nước Măng non tươi tốt định tương lai

Bách hoa thổ diễm xuân phong noãn

Bách hoa thổ diễm xuân phong noãn Vạn chúng cánh tân quốc vận xương

Thiên thu tuế nguyệt thiên thu mỹ

Thiên thu tuế nguyệt thiên thu mỹ Vạn lý giang sơn vạn lý xuân

Ngàn năm ghi nhớ công ơn Đảng Muôn thủa không quên đức Bác Hồ

Ngàn năm ghi nhớ công ơn Đảng Muôn thủa không quên đức Bác Hồ

Tre trúc hôm nay xây thành lớn

Tre trúc hôm nay xây thành lớn Tuổi trẻ ngày sau đắp tương lai

Thu lấy tinh hoa thời trí tuệ

Thu lấy tinh hoa thời trí tuệ Mở ra đường lớn đến tương lai

Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết

Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết Thành công thành công đại thành công

Đảo hải di sơn hào tình vĩnh tại

Đảo hải di sơn hào tình vĩnh tại Cải thiên hoán địa lạc thú vô cùng.

Chăm chỉ học hành rèn đức hạnh

Chăm chỉ học hành rèn đức hạnh Hăng say lao động luyện tài năng

Lý tưởng tôn thờ anh quyết nêu gương phụng sự

Lý tưởng tôn thờ anh quyết nêu gương phụng sự Tình lam giữ trọn em nguyền tinh tấn đắp xây