download app

Câu đối làm cổng trại

Thiên thu tuế nguyệt thiên thu mỹ

Thiên thu tuế nguyệt thiên thu mỹ

Vạn lý giang sơn vạn lý xuân

Ngàn năm ghi nhớ công ơn Đảng Muôn thủa không quên đức Bác Hồ

Ngàn năm ghi nhớ công ơn Đảng
Muôn thủa không quên đức Bác Hồ

Thu lấy tinh hoa thời trí tuệ

Thu lấy tinh hoa thời trí tuệ
Mở ra đường lớn đến tương lai

Tuổi thơ lớn lên cùng đất nước

Tuổi thơ lớn lên cùng đất nước
Măng non tươi tốt định tương lai

Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết

Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết
Thành công thành công đại thành công

Tre trúc hôm nay xây thành lớn

Tre trúc hôm nay xây thành lớn
Tuổi trẻ ngày sau đắp tương lai

Đảo hải di sơn hào tình vĩnh tại

Đảo hải di sơn hào tình vĩnh tại

Cải thiên hoán địa lạc thú vô cùng.

Bách hoa thổ diễm xuân phong noãn

Bách hoa thổ diễm xuân phong noãn

Vạn chúng cánh tân quốc vận xương

Lý tưởng tôn thờ anh quyết nêu gương phụng sự

Lý tưởng tôn thờ anh quyết nêu gương phụng sự
Tình lam giữ trọn em nguyền tinh tấn đắp xây

Chăm chỉ học hành rèn đức hạnh

Chăm chỉ học hành rèn đức hạnh
Hăng say lao động luyện tài năng