Dưới thềm hoa nở hoa ngời đuốc

Dưới thềm hoa nở hoa ngời đuốc
Trong nhà yến đến yến đang mong Dưới thềm hoa nở hoa ngời đuốc
Trong nhà yến đến yến đang mong