Trăm năm duyên hài hoà phượng hót

Trăm năm duyên hài hoà phượng hót
Ba xuân ngày vẫn phú gà kêu Trăm năm duyên hài hoà phượng hót
Ba xuân ngày vẫn phú gà kêu