Ngày ấm uyên ương xuôi nước biếc

Ngày ấm uyên ương xuôi nước biếc
Gió hoà hải yến lượn rèm châu Ngày ấm uyên ương xuôi nước biếc
Gió hoà hải yến lượn rèm châu