download app

Câu đối đám cưới

Ngày ấm uyên ương xuôi nước biếc

Ngày ấm uyên ương xuôi nước biếc Gió hoà hải yến lượn rèm châu

Mây trùm dương xuân anh vũ bay

Mây trùm dương xuân anh vũ bay Luật theo thái lữ phượng hoàng lạ

Ao biếc súng sen chung rễ nở

Ao biếc súng sen chung rễ nở Màn thêu loan phượng kết đồng tâm

Đã thấy áo hoa cùng liễu ướt

Đã thấy áo hoa cùng liễu ướt Còn xem trong kính có lăng treo

Bỏ tục xưa, cưới xin đơn giản

Bỏ tục xưa, cưới xin đơn giản Nêu gương mới, làm giầu là đầu

Mừng thấy mai hồng nở

Mừng thấy mai hồng nở Vui đón thục nữ về

Làm vợ nên hay cần kiệm giỏi

Làm vợ nên hay cần kiệm giỏi Trị nhà phải dạy cháu con hiền

Thuận nước, thuận nhà, phụ nữ mới

Thuận nước, thuận nhà, phụ nữ mới Hay văn, hay vũ, nam nhi tài

Lao động chân tay, lo lắng ít

Lao động chân tay, lo lắng ít Ái ân chồng vợ, sướng vui nhiều

Đôi đẹp trăm năm hòa hợp

Đôi đẹp trăm năm hòa hợp Tri âm ngàn dặm, gặp nhau

Vui hợp cẩn hai lần đuốc sáng

Vui hợp cẩn hai lần đuốc sáng Vịnh nghi gia một khúc ca thanh

Đuốc hoa lòng kết nên rèn chí

Đuốc hoa lòng kết nên rèn chí Tài giỏi tay trao quyết đến giầu

Rượu mời ngày nóng anh vũ bay

Rượu mời ngày nóng anh vũ bay Khúc tấu nồm nam phượng hoàng lại

Yêu vẻ, yêu tài, càng yêu chí

Yêu vẻ, yêu tài, càng yêu chí Biết người, biết mặt, lại biết lòng

Ngâm liễu biếc khúc phượng đón gió

Ngâm liễu biếc khúc phượng đón gió Say xuân hồng hoa đào gặp mưa

Chí cùng đạo hợp

Chí cùng đạo hợp Hoa đẹp trăng tròn

Trăm năm ân ái, hai lòng buộc

Trăm năm ân ái, hai lòng buộc Ngàn dặm nhân duyên, một sợi ràng

Thăm hoa may gặp thời sơ hạ

Thăm hoa may gặp thời sơ hạ Mộng yến vừa hay mạch đến thu

Sách mang cỏ đến ngoài song biếc

Sách mang cỏ đến ngoài song biếc Phù dung hoa hướng khách khoe hồng

Huyên dã bắc đường sương lạnh khóa

Huyên dã bắc đường sương lạnh khóa Vụ chìm tây hải khói chiều phong

Gương thuỷ tinh thấy ảnh hoa sen

Gương thuỷ tinh thấy ảnh hoa sen Chén anh vũ toả hương lá trúc

Lam điền thêm giống ngọc

Lam điền thêm giống ngọc Lá thắm tự đề thơ

Dưới thềm hoa nở hoa ngời đuốc

Dưới thềm hoa nở hoa ngời đuốc Trong nhà yến đến yến đang mong

Trăm năm vui việc Phượng cầu Hoàng

Trăm năm vui việc Phượng cầu Hoàng Một đời đổi mới nam cưới nữ

Trai cưới gái gả

Trai cưới gái gả Chồng đức vợ hiền

Vạn dặm mây trời tranh sát cánh

Vạn dặm mây trời tranh sát cánh Trăm năm sự nghiệp kết đồng tâm

Phù dung mới nở xem thường đuốc

Phù dung mới nở xem thường đuốc Kính ngọc vừa soi tỏ nội lam

Dung mạo, tâm hồn, đôi tuấn tú

Dung mạo, tâm hồn, đôi tuấn tú Tài hoa, sự nghiệp, cặp phong lưu

Rượu nho cùng rượu cẩn thơm ngát

Rượu nho cùng rượu cẩn thơm ngát Hoa đuốc bên hoa lựu rực màu

Xuân ảnh đã theo cùng vân khí

Xuân ảnh đã theo cùng vân khí Quyên thanh như lạnh quyện trăng quang

Sen biếc trên cao thêm hứng bút

Sen biếc trên cao thêm hứng bút Bên trời trăng sáng đọng hàng mi

Mong tình yêu vĩnh hằng, một đời cùng đôi lứa

Mong tình yêu vĩnh hằng, một đời cùng đôi lứa Muốn người lâu hưởng thọ, ngàn dặm với thuyền quyên

Đan quế hương bay kim ốc đẹp

Đan quế hương bay kim ốc đẹp Hồng trang óng ánh, ngọc đường tươi

Đề thơ lá thắm giải đồng tâm

Đề thơ lá thắm giải đồng tâm Uống rượu cúc vàng ly hợp cẩn

Với hoa sớm như vừa tác hợp

Với hoa sớm như vừa tác hợp Ở gác đẹp bạn bè đều vui

Duyên nhờ nguyệt lão, dưa đang vụ

Duyên nhờ nguyệt lão, dưa đang vụ Mừng thấy dung nhan, ánh sắc hoa