download app

Câu đối đám cưới

Cùng lòng, cùng đức, vợ chồng mỹ mãn

Cùng lòng, cùng đức, vợ chồng mỹ mãn
Biết cần, biết kiệm hạnh phúc uyên ương

Lầu quỳnh trăng sáng người như ngọc

Lầu quỳnh trăng sáng người như ngọc
Gác đẹp hoa hương rượu tựa lan

Chụp thành bức ảnh đôi

Chụp thành bức ảnh đôi
Thắt giây mừng trăm tuổi

Gió đông vào nhà

Gió đông vào nhà
Khí lành đầy cửa

Hôn nhân tự do, bỏ tục xưa

Hôn nhân tự do, bỏ tục xưa
Giao tiếp bình đẳng, nêu gương mới

Sen biếc trên cao thêm hứng bút

Sen biếc trên cao thêm hứng bút
Bên trời trăng sáng đọng hàng mi

Bỏ tục xưa, cưới xin đơn giản

Bỏ tục xưa, cưới xin đơn giản
Nêu gương mới, làm giầu là đầu

Đã thấy áo hoa cùng liễu ướt

Đã thấy áo hoa cùng liễu ướt
Còn xem trong kính có lăng treo

Tiếng sách có tiếng đàn làm bạn

Tiếng sách có tiếng đàn làm bạn
Mực bút thêm hương mực vẽ mày

Lam điền thêm giống ngọc

Lam điền thêm giống ngọc
Lá thắm tự đề thơ

Bốn mùa hoa luôn nở

Bốn mùa hoa luôn nở
Trăm năm trăng vẫn tròn

Trai cưới gái gả

Trai cưới gái gả
Chồng đức vợ hiền

Trước nhà tấu sáo đón tân khách

Trước nhà tấu sáo đón tân khách
Ngoài ngõ hòa tiêu dẫn Phượng Hoàng

Mừng thấy mai hồng nở

Mừng thấy mai hồng nở
Vui đón thục nữ về

Người đẹp dưới trăng vui với phượng

Người đẹp dưới trăng vui với phượng
Tiên khách đường mây thoả cưỡi rồng

Nam trọng nữ nữ trọng nam nam giúp nữ đỡ

Nam trọng nữ nữ trọng nam nam giúp nữ đỡ
Chồng kính vợ, vợ kính chồng chồng đức vợ hiền

Nhà vàng nhân gian thơ hay đối đẹp

Nhà vàng nhân gian thơ hay đối đẹp
Ngân hà thượng giới đêm vượt hai sao

Ân ái vợ chồng, tình tựa non xanh trẻ mãi

Ân ái vợ chồng, tình tựa non xanh trẻ mãi
Hạnh phúc đôi lứa, ý như nước biếc chảy hoài

Dưới thềm hoa nở hoa ngời đuốc

Dưới thềm hoa nở hoa ngời đuốc
Trong nhà yến đến yến đang mong

Hoa đuốc kề bên hoa lựu đẹp

Hoa đuốc kề bên hoa lựu đẹp
Rượu nho cùng với rượu cẩn mời

Nhạc tấu hàm chung vui bầy phượng

Nhạc tấu hàm chung vui bầy phượng
Thơ ca nam quốc lá chung tư

Mây trùm dương xuân anh vũ bay

Mây trùm dương xuân anh vũ bay
Luật theo thái lữ phượng hoàng lạ

Lao động chân tay, lo lắng ít

Lao động chân tay, lo lắng ít
Ái ân chồng vợ, sướng vui nhiều

Đề thơ lá thắm giải đồng tâm

Đề thơ lá thắm giải đồng tâm
Uống rượu cúc vàng ly hợp cẩn

Huyên dã bắc đường sương lạnh khóa

Huyên dã bắc đường sương lạnh khóa
Vụ chìm tây hải khói chiều phong

Lá thắm mới sinh, trướng xuân ấm

Lá thắm mới sinh, trướng xuân ấm
Ngân hà vừa vượt, hương đêm nồng

Hoa rụng màn huyên xuân đi sớm

Hoa rụng màn huyên xuân đi sớm
Quang hàn sao vụ tối đến chìm

Gương thuỷ tinh thấy ảnh hoa sen

Gương thuỷ tinh thấy ảnh hoa sen
Chén anh vũ toả hương lá trúc

Đầu bạc cùng già

Đầu bạc cùng già
Đồng tâm kết mãi

Thuận nước, thuận nhà, phụ nữ mới

Thuận nước, thuận nhà, phụ nữ mới
Hay văn, hay vũ, nam nhi tài

Hiên ngọc lắng trong ngời kính ngọc

Hiên ngọc lắng trong ngời kính ngọc
Gió vàng thấp thoáng bóng xiêm vàng

Sao quí mây mờ trang các lạnh

Sao quí mây mờ trang các lạnh
Hoa huyên sương giá dệt màn hàn

Xuân ảnh đã theo cùng vân khí

Xuân ảnh đã theo cùng vân khí
Quyên thanh như lạnh quyện trăng quang

Chí cùng đạo hợp

Chí cùng đạo hợp
Hoa đẹp trăng tròn

Cùng kính, cùng giúp, xây nghiệp lớn

Cùng kính, cùng giúp, xây nghiệp lớn
Tương thân, tương ái dựng tân phong

Ngày ấm uyên ương xuôi nước biếc

Ngày ấm uyên ương xuôi nước biếc
Gió hoà hải yến lượn rèm châu