download app

Câu đối đám cưới

Ân ái vợ chồng, tình tựa non xanh trẻ mãi

Ân ái vợ chồng, tình tựa non xanh trẻ mãi Hạnh phúc đôi lứa, ý như nước biếc chảy hoài

Dung mạo, tâm hồn, đôi tuấn tú

Dung mạo, tâm hồn, đôi tuấn tú Tài hoa, sự nghiệp, cặp phong lưu

Ánh đuốc rèm thêu rạng vẻ bút

Ánh đuốc rèm thêu rạng vẻ bút Chén trao ngày nóng vẽ tươi mày

Dưới thềm hoa nở hoa ngời đuốc

Dưới thềm hoa nở hoa ngời đuốc Trong nhà yến đến yến đang mong

Ánh đuốc rèm thêu, kim phượng đẹp

Ánh đuốc rèm thêu, kim phượng đẹp Chén trao ngày nóng, ngọc lan tươi

Duyên nhờ nguyệt lão, dưa đang vụ

Duyên nhờ nguyệt lão, dưa đang vụ Mừng thấy dung nhan, ánh sắc hoa

Ao biếc súng sen chung rễ nở

Ao biếc súng sen chung rễ nở Màn thêu loan phượng kết đồng tâm

Gái giỏi trai tài nom thật đối

Gái giỏi trai tài nom thật đối Em ân anh ái có tương liên

Bên bạn tốt mưa mai mây cuốn

Bên bạn tốt mưa mai mây cuốn Đẹp tân trang hoa lựu giống xưa

Gió đông vào nhà

Gió đông vào nhà Khí lành đầy cửa

Biển biếc mây trùm Rồng múa cặp

Biển biếc mây trùm Rồng múa cặp Núi non trời ló Phượng bay đôi

Gương thuỷ tinh thấy ảnh hoa sen

Gương thuỷ tinh thấy ảnh hoa sen Chén anh vũ toả hương lá trúc

Bỏ tục xưa, cưới xin đơn giản

Bỏ tục xưa, cưới xin đơn giản Nêu gương mới, làm giầu là đầu

Hai họ thông gia thành lễ lớn

Hai họ thông gia thành lễ lớn Trăm năm lên lão kéo dài xuân

Bốn mùa hoa luôn nở

Bốn mùa hoa luôn nở Trăm năm trăng vẫn tròn

Hiên ngọc lắng trong ngời kính ngọc

Hiên ngọc lắng trong ngời kính ngọc Gió vàng thấp thoáng bóng xiêm vàng

Bút nhờ gió ấm tô mày đẹp

Bút nhờ gió ấm tô mày đẹp Lan tốt bên thềm mộng toả hương

Hoa nặng sương đêm áo đẫm nước

Hoa nặng sương đêm áo đẫm nước Liễu tuôn khói sớm tóc vờn mây

Cầu ô khéo vượt hai sao hội

Cầu ô khéo vượt hai sao hội Bói phượng hài hòa trăm thuở yên

Hoa rụng màn huyên xuân đi sớm

Hoa rụng màn huyên xuân đi sớm Quang hàn sao vụ tối đến chìm

Cầu ô vừa bắc, hai sao vượt

Cầu ô vừa bắc, hai sao vượt Mộng hùng mới hiện, lắm con hay

Hoa sen chung rễ hợp rèm thêu

Hoa sen chung rễ hợp rèm thêu Uyên ương chắp cánh nổi đài đẹp

Cầu thước ngời trăng người tựa ngọc

Cầu thước ngời trăng người tựa ngọc Bến trâu sao sáng rượu như lan

Hoa sớm sắc xuân rạng đuốc hoa

Hoa sớm sắc xuân rạng đuốc hoa Liễu trông vẻ lạt ô mày liễu

Chí cùng ý hợp

Chí cùng ý hợp Ý sâu tình dài

Hoa đuốc kề bên hoa lựu đẹp

Hoa đuốc kề bên hoa lựu đẹp Rượu nho cùng với rượu cẩn mời

Chí cùng đạo hợp

Chí cùng đạo hợp Hoa đẹp trăng tròn

Hôn nhân tự do, bỏ tục xưa

Hôn nhân tự do, bỏ tục xưa Giao tiếp bình đẳng, nêu gương mới

Chim hót, hoa hương, một bức thiên nhiên xuân vẽ

Chim hót, hoa hương, một bức thiên nhiên xuân vẽ Khách vui, chủ sướng đầy nhà rực rỡ gấm hoa

Huyên dã bắc đường sương lạnh khóa

Huyên dã bắc đường sương lạnh khóa Vụ chìm tây hải khói chiều phong

Chụp thành bức ảnh đôi

Chụp thành bức ảnh đôi Thắt giây mừng trăm tuổi

Kết mối đồng tâm non biển chặt

Kết mối đồng tâm non biển chặt Cây thành liền rễ đất trời lâu

Cùng kính, cùng giúp, xây nghiệp lớn

Cùng kính, cùng giúp, xây nghiệp lớn Tương thân, tương ái dựng tân phong

Lá thắm mới sinh, trướng xuân ấm

Lá thắm mới sinh, trướng xuân ấm Ngân hà vừa vượt, hương đêm nồng

Cùng lòng, cùng đức, vợ chồng mỹ mãn

Cùng lòng, cùng đức, vợ chồng mỹ mãn Biết cần, biết kiệm hạnh phúc uyên ương

Lá thắm đề thơ truyền ý kín

Lá thắm đề thơ truyền ý kín Chỉ hồng chân buộc kết duyên lành