download app

Câu đối đám cưới

Nam trọng nữ nữ trọng nam nam giúp nữ đỡ

Nam trọng nữ nữ trọng nam nam giúp nữ đỡ Chồng kính vợ, vợ kính chồng chồng đức vợ hiền

Trăng soi hoa sớm, rực rỡ đuốc hoa

Trăng soi hoa sớm, rực rỡ đuốc hoa Gặp lúc yến về, điềm lành yến ngọc

Trăng tròn hoa đẹp

Trăng tròn hoa đẹp Phượng múa rồng bay

Mới tháng tư cầm sắt hài hoà

Mới tháng tư cầm sắt hài hoà Mừng ba canh hùng bi vào mộng

Rượu nho thơm giúp hương rượu cẩn

Rượu nho thơm giúp hương rượu cẩn Hoa lựu đẹp nhờ đuốc hoa hồng

Tiếng sách có tiếng đàn làm bạn

Tiếng sách có tiếng đàn làm bạn Mực bút thêm hương mực vẽ mày

Đề thơ lá thắm giải đồng tâm

Đề thơ lá thắm giải đồng tâm Uống rượu cúc vàng ly hợp cẩn

Mưa nhợt xóm hoa uyên phải ẩn

Mưa nhợt xóm hoa uyên phải ẩn Khói xanh trang biếc phượng đều kêu

Hoa rụng màn huyên xuân đi sớm

Hoa rụng màn huyên xuân đi sớm Quang hàn sao vụ tối đến chìm

Ánh đuốc rèm thêu rạng vẻ bút

Ánh đuốc rèm thêu rạng vẻ bút Chén trao ngày nóng vẽ tươi mày

Tiếng tiêu thủ thỉ suối ba canh

Tiếng tiêu thủ thỉ suối ba canh Vẻ xuân tô điểm hoa hai tháng

Mong tình yêu vĩnh hằng, một đời cùng đôi lứa

Mong tình yêu vĩnh hằng, một đời cùng đôi lứa Muốn người lâu hưởng thọ, ngàn dặm với thuyền quyên

Đêm trước cầu ô đoán điềm tốt

Đêm trước cầu ô đoán điềm tốt Tối nay điện nguyệt hội tiên nga

Đuốc hoa rực rỡ gác phù dung

Đuốc hoa rực rỡ gác phù dung Rượu cẩn nổi hương ly hổ phách

Lam điền thêm giống ngọc

Lam điền thêm giống ngọc Lá thắm tự đề thơ

Chim hót, hoa hương, một bức thiên nhiên xuân vẽ

Chim hót, hoa hương, một bức thiên nhiên xuân vẽ Khách vui, chủ sướng đầy nhà rực rỡ gấm hoa

Thuận nước, thuận nhà, phụ nữ mới

Thuận nước, thuận nhà, phụ nữ mới Hay văn, hay vũ, nam nhi tài

Đồng lòng làm ăn tốt

Đồng lòng làm ăn tốt Hợp ý cảm tình sâu

Sao quí mây mờ trang các lạnh

Sao quí mây mờ trang các lạnh Hoa huyên sương giá dệt màn hàn

Trời định giai kỳ, hiên ngọc mừng xem sẻ vàng múa

Trời định giai kỳ, hiên ngọc mừng xem sẻ vàng múa Người vui việc tốt, nhàhoa vui nghe loan hót hay

Cầu ô vừa bắc, hai sao vượt

Cầu ô vừa bắc, hai sao vượt Mộng hùng mới hiện, lắm con hay

Ngày ấm uyên ương xuôi nước biếc

Ngày ấm uyên ương xuôi nước biếc Gió hoà hải yến lượn rèm châu

Dưới thềm hoa nở hoa ngời đuốc

Dưới thềm hoa nở hoa ngời đuốc Trong nhà yến đến yến đang mong

Lao động chân tay, lo lắng ít

Lao động chân tay, lo lắng ít Ái ân chồng vợ, sướng vui nhiều

Đan quế hương bay kim ốc đẹp

Đan quế hương bay kim ốc đẹp Hồng trang óng ánh, ngọc đường tươi

Lá thắm mới sinh, trướng xuân ấm

Lá thắm mới sinh, trướng xuân ấm Ngân hà vừa vượt, hương đêm nồng

Phượng hoàng kêu đời thịnh

Phượng hoàng kêu đời thịnh Cầm sắt phổ tân thanh

Cùng lòng, cùng đức, vợ chồng mỹ mãn

Cùng lòng, cùng đức, vợ chồng mỹ mãn Biết cần, biết kiệm hạnh phúc uyên ương

Tương thân, tương ái, thanh xuân mãi

Tương thân, tương ái, thanh xuân mãi Đồng đức, đồng tâm, hạnh phúc dài

Trước nhà tấu sáo đón tân khách

Trước nhà tấu sáo đón tân khách Ngoài ngõ hòa tiêu dẫn Phượng Hoàng

Mây trùm dương xuân anh vũ bay

Mây trùm dương xuân anh vũ bay Luật theo thái lữ phượng hoàng lạ

Nhạc tấu hàm chung vui bầy phượng

Nhạc tấu hàm chung vui bầy phượng Thơ ca nam quốc lá chung tư

Gương thuỷ tinh thấy ảnh hoa sen

Gương thuỷ tinh thấy ảnh hoa sen Chén anh vũ toả hương lá trúc

Lẫn kính, lẫn yêu, lẫn giúp học tập

Lẫn kính, lẫn yêu, lẫn giúp học tập Cùng đức, cùng lòng, cùng xây gia đình

Đồng tâm làm ăn tốt

Đồng tâm làm ăn tốt Hợp ý cảm tình sâu

Hoa nặng sương đêm áo đẫm nước

Hoa nặng sương đêm áo đẫm nước Liễu tuôn khói sớm tóc vờn mây