Cỏ huyên thơm ngát ngàn năm tươi

Cỏ huyên thơm ngát ngàn năm tươi
Hoa cúc hương bay năm gốc mớ Cỏ huyên thơm ngát ngàn năm tươi
Hoa cúc hương bay năm gốc mớ