Đêm tối đuốc hoa thành đêm sáng

Đêm tối đuốc hoa thành đêm sáng
Tuổi trẻ vui duyên chúc tuổi già Đêm tối đuốc hoa thành đêm sáng
Tuổi trẻ vui duyên chúc tuổi già