Sao vụ sáng ngời đẹp vẻ thu

Sao vụ sáng ngời đẹp vẻ thu
Cỏ huyên thắm sắc mừng cao tuổi Sao vụ sáng ngời đẹp vẻ thu
Cỏ huyên thắm sắc mừng cao tuổi