download app

Câu đối chúc thọ

Cung kiệm ôn hoà nên nhà được phúc

Cung kiệm ôn hoà nên nhà được phúc Nhân ái trung hậu tuổi thọ bình yên

Chín chục hãy còn ngàn tuổi thọ

Chín chục hãy còn ngàn tuổi thọ Mười năm lại chúc chén trăm năm

Ảnh trúc vẫn là thân ảnh đấy

Ảnh trúc vẫn là thân ảnh đấy Mực hoa đem hết lệ hoa ba

Chín chục mùa xuân, trong nhà Phật sống

Chín chục mùa xuân, trong nhà Phật sống Ba ngàn giáp tý, trên núi xuân thiêng

Ba ngàn khe dòng Tương luôn chảy

Ba ngàn khe dòng Tương luôn chảy Mười hai ngọn vu sơn mộng quanh

Chín mươi tóc hạc cùng kim mẫu

Chín mươi tóc hạc cùng kim mẫu Bảy chục áo hồng học lão Lai

Ba ngàn khúc lễ hơn mạc nhạn

Ba ngàn khúc lễ hơn mạc nhạn Mười lăm quốc phong đầu quan thư

Chính khí cao vời đồng trụ Bắc

Chính khí cao vời đồng trụ Bắc Tinh anh còn mãi Hát Giang Nam

Ba ngàn năm tháng xuân thường trú

Ba ngàn năm tháng xuân thường trú Bảy chục còn tươi cổ vốn hi

Chòm bảo vu hát mừng bốn chục

Chòm bảo vu hát mừng bốn chục Hội bàn đào kiến quả ngàn năm

Ba ngàn năm tháng, đào chín dao trì

Ba ngàn năm tháng, đào chín dao trì Trăm năm tuổi tác, dựng thêm nhà biển

Chòm Vụ sáng ngời, trăm tròn có nửa

Chòm Vụ sáng ngời, trăm tròn có nửa Trời sao rạng vẻ, năm phúc bày hàng

Bách biếc, tùng xanh ngợi ca năm phúc

Bách biếc, tùng xanh ngợi ca năm phúc Xuân tươi, huyên rậm, cùng chúc trăm tròn

Chốn Dao trì tám mười hiến thụy

Chốn Dao trì tám mười hiến thụy Chòm Bảo vụ mấy thuở cùng xem

Bắn sẻ mừng tay xuyên dương

Bắn sẻ mừng tay xuyên dương Bảng hổ khen tài bẻ quế

Chốn doanh liễu gần kề thục nữ

Chốn doanh liễu gần kề thục nữ Vẻ đào tơ nay chỉ quân phù

Bàn đào ngày hội, ba ngàn năm

Bàn đào ngày hội, ba ngàn năm Bách cổ ngất trời, bốn chục tuổi

Chốn lam điền Tiên Dung gieo ngọc

Chốn lam điền Tiên Dung gieo ngọc Nơi nhà vàng Nguyệt Nga nhắc gà

Báo nước chẳng buồn khi tóc bạc

Báo nước chẳng buồn khi tóc bạc Học chăm đừng phụ lúc đầu xanh

Chu, Triệu từng dạy con quốc phong

Chu, Triệu từng dạy con quốc phong Vương, Tạc huyện nghi gia giai ngẫu

Bên giòng sông Vị thả câu chơi

Bên giòng sông Vị thả câu chơi Rừng rậm Vũ Lăng cười thuyền dạo

Cỏ huyên năm tháng thêm tươi đẹp

Cỏ huyên năm tháng thêm tươi đẹp Vườn lê chúc thọ rộn âm thanh

Bền non biển uyên ương gác đẹp

Bền non biển uyên ương gác đẹp Vững đất trời cầm sắt động phòng

Cỏ huyên thơm ngát ngàn năm tươi

Cỏ huyên thơm ngát ngàn năm tươi Hoa cúc hương bay năm gốc mớ

Bốn đời áo đỏ mừng thêm thọ

Bốn đời áo đỏ mừng thêm thọ Tám chục vụ tinh chúc tuổi cao

Cỏ huyên tươi tốt, tiệc thọ tám mươi

Cỏ huyên tươi tốt, tiệc thọ tám mươi Sao vụ sáng ngời chúc mừng ngàn tuổi

Bút giỏi đề thơ trên lá thắm

Bút giỏi đề thơ trên lá thắm Nhà hoa ngâm vịnh khúc rau tần

Cỏ huyên đất bắc năm chừng ngắn

Cỏ huyên đất bắc năm chừng ngắn Sao vụ trời nam ngày vấn dài

Cần kiệm dựng nhà nhờ nội trợ

Cần kiệm dựng nhà nhờ nội trợ Khang cường vào lão được an nhàn

Danh thơm ngày ấy lừng thiên phủ

Danh thơm ngày ấy lừng thiên phủ Hoa đuốc đêm nay rực động phòng

Chân trời rực rỡ một vành nguyệt

Chân trời rực rỡ một vành nguyệt Dưới đất chuông mừng người chẵn trăm

Dao trì hiến điềm lành tám chục

Dao trì hiến điềm lành tám chục Bảo vụ cùng soi tỏ bốn đời

Chén mời nước ngọc bay anh vũ

Chén mời nước ngọc bay anh vũ Nhạc tấu tiêu quỳnh dẫn phượng hoàng

Dạy dỗ ơn sâu, trọn đời tưởng nhớ

Dạy dỗ ơn sâu, trọn đời tưởng nhớ Hạo nhiên chính khí, muôn thuở vẫn còn

Chim bấy đồng ca, ca tai thuận

Chim bấy đồng ca, ca tai thuận Mọi hoa đều chúc, chúc thọ tăng

Gấm vóc nhân gian quây nhà vàng

Gấm vóc nhân gian quây nhà vàng Sinh ca thượng giới tiễn lân ngọc