download app

Câu đối chúc thọ

Phú nên gia thất gió xuân sớm

Phú nên gia thất gió xuân sớm
Mộng lá hùng bi phúc trạch dài

Động biếc trăng soi ngời cặp phượng

Động biếc trăng soi ngời cặp phượng
Liễu xanh gió thổi hót đôi oanh

Gió thổi hương cần đến vườn đẹp

Gió thổi hương cần đến vườn đẹp
Trăng rời bóng quế rợp cung đàn

Tứ đức vẹn toàn lên chín chục

Tứ đức vẹn toàn lên chín chục
Tam đa đầy đủ chúc ngàn năm

Năm dần đổi mới, tăng tuổi thọ

Năm dần đổi mới, tăng tuổi thọ
Núi sông đua đẹp, rõ anh tài

Ba ngàn năm tháng, đào chín dao trì

Ba ngàn năm tháng, đào chín dao trì
Trăm năm tuổi tác, dựng thêm nhà biển

Trong nhà sớm ủ rượu ngàn năm

Trong nhà sớm ủ rượu ngàn năm
Đời thịnh luôn khen người trăm tuổi

Trước cửa san hô trời đất lớn

Trước cửa san hô trời đất lớn
Trên yến đồi mồi tháng ngày dài

Bắn sẻ mừng tay xuyên dương

Bắn sẻ mừng tay xuyên dương
Bảng hổ khen tài bẻ quế

Hướng tới quảng cung lượm rau quý

Hướng tới quảng cung lượm rau quý
Dõi theo hang nguyệt kiếm hương trời

Nhạc tấu vân ngao, mừng trăm tuổi

Nhạc tấu vân ngao, mừng trăm tuổi
Đức ghi đồng sử, chúc ngàn năm

Hoa quế trăng soi mừng bảy chục

Hoa quế trăng soi mừng bảy chục
Cỏ huyên sân mọc rậm ngàn thu

Nhà rạng tuổi cao lên thượng thọ

Nhà rạng tuổi cao lên thượng thọ
Tên nêu bảng sĩ thử tài năng

Báo nước chẳng buồn khi tóc bạc

Báo nước chẳng buồn khi tóc bạc
Học chăm đừng phụ lúc đầu xanh

Tiếng thước trong sân trình ngọc trắng

Tiếng thước trong sân trình ngọc trắng
Mây hồng xứ vắng gặp cầu lam

Chốn Dao trì tám mười hiến thụy

Chốn Dao trì tám mười hiến thụy
Chòm Bảo vụ mấy thuở cùng xem

Lan quế ngát thơm mừng đời thịnh

Lan quế ngát thơm mừng đời thịnh
Xuân huyên tươi tốt hưởng thọ cao

Gấm vóc nhân gian quây nhà vàng

Gấm vóc nhân gian quây nhà vàng
Sinh ca thượng giới tiễn lân ngọc

Đường, lệ nở hoa ngàn thuở đẹp i

Đường, lệ nở hoa ngàn thuở đẹp
Xuân, huyên tươi tốt, vạn năm dài

Sóng mực chừng theo ấm sóng đào

Sóng mực chừng theo ấm sóng đào
Bút hoa sớm hướng vui hoa đuốc

Trời cho tuổi thọ, xuân huyên đều tốt

Trời cho tuổi thọ, xuân huyên đều tốt
Gặp thời thịnh trị, lan quế cùng thơm

Một nhà vui vẻ chúc trường thọ

Một nhà vui vẻ chúc trường thọ
Sáu chục an khang say thái bình

Tuổi ngoại bảy tuần khen cụ khỏe

Tuổi ngoại bảy tuần khen cụ khỏe
Còn thêm ba chục lộc trời cho

Gió xuân bông liễu bay đôi yến

Gió xuân bông liễu bay đôi yến
Mưa tối đèn xanh vạn quyển hay

Chu, Triệu từng dạy con quốc phong

Chu, Triệu từng dạy con quốc phong
Vương, Tạc huyện nghi gia giai ngẫu

Cung kiệm ôn hoà nên nhà được phúc

Cung kiệm ôn hoà nên nhà được phúc
Nhân ái trung hậu tuổi thọ bình yên

Ôi ba người thương tiếc, người này khó lại có

Ôi ba người thương tiếc, người này khó lại có
Trăm ngàn thuở xót xa, đời ấy chẳng hai lần

Gặp khoa thi. cung thiềm bẻ cành quế

Gặp khoa thi. cung thiềm bẻ cành quế
Kết duyên lành, lên tú các vẽ mày ngà

Kể từ nay xem như bất hoặc

Kể từ nay xem như bất hoặc
Mười năm nữa hẳn sẽ tri thiên

Gió xuân đến nhà vàng rèm biếc

Gió xuân đến nhà vàng rèm biếc
Rạng sáng soi gác tía màu vàng

Một khúc dương xuân ca gác đẹp

Một khúc dương xuân ca gác đẹp
Đầy rèm trăng sáng chiếu hồng trang

Mừng đã ba đời còn rượu chúc

Mừng đã ba đời còn rượu chúc
Vui xem tứ đại họ càng đông

Tám chục vẫn ngời viên ngọc thọ

Tám chục vẫn ngời viên ngọc thọ
Bốn đời cùng ngợp ánh hào quang

Nhà đẹp mừng hai sao tụ hội

Nhà đẹp mừng hai sao tụ hội
Gác hoa vui trăm trẻ tranh treo

Bên giòng sông Vị thả câu chơi

Bên giòng sông Vị thả câu chơi
Rừng rậm Vũ Lăng cười thuyền dạo

Mây rực đài cao mộng lan diệp

Mây rực đài cao mộng lan diệp
Mai bừng gác đẹp vẻ trâm hoa