download app

Câu đối chúc thọ

Hoa quế trăng rằm hương bảy dặm

Hoa quế trăng rằm hương bảy dặm Cỏ huyên sân trước tốt ngàn năm

Nhà hoa lụa tết xem loan múa

Nhà hoa lụa tết xem loan múa Gác đẹp tơ sen ngắm phượng bay

Chín chục mùa xuân, trong nhà Phật sống

Chín chục mùa xuân, trong nhà Phật sống Ba ngàn giáp tý, trên núi xuân thiêng

Kể từ nay xem như bất hoặc

Kể từ nay xem như bất hoặc Mười năm nữa hẳn sẽ tri thiên

Trước cửa san hô trời đất lớn

Trước cửa san hô trời đất lớn Trên yến đồi mồi tháng ngày dài

Chính khí cao vời đồng trụ Bắc

Chính khí cao vời đồng trụ Bắc Tinh anh còn mãi Hát Giang Nam

Ba ngàn khúc lễ hơn mạc nhạn

Ba ngàn khúc lễ hơn mạc nhạn Mười lăm quốc phong đầu quan thư

Chín chục hãy còn ngàn tuổi thọ

Chín chục hãy còn ngàn tuổi thọ Mười năm lại chúc chén trăm năm

Mừng nên người lớn được ban rượu

Mừng nên người lớn được ban rượu Noi theo tiên tổ rạng danh nhà

Rực rỡ nhà vàng đầy năm vẻ

Rực rỡ nhà vàng đầy năm vẻ Nỉ non tiêu ngọc suốt ba đêm

Chu, Triệu từng dạy con quốc phong

Chu, Triệu từng dạy con quốc phong Vương, Tạc huyện nghi gia giai ngẫu

Mộng bút con theo thêm một bạn

Mộng bút con theo thêm một bạn Vun lan điềm tốt thỏa hai thân

Trên cành hoa gấm Phượng Hoàng đậu

Trên cành hoa gấm Phượng Hoàng đậu Trong nhà người thọ cúc tùng xanh

Non xuân tạm trổ bút tài cao

Non xuân tạm trổ bút tài cao Vạt đỏ phất phơ lời tán rộng

Dạy dỗ ơn sâu, trọn đời tưởng nhớ

Dạy dỗ ơn sâu, trọn đời tưởng nhớ Hạo nhiên chính khí, muôn thuở vẫn còn

Ảnh trúc vẫn là thân ảnh đấy

Ảnh trúc vẫn là thân ảnh đấy Mực hoa đem hết lệ hoa ba

Đêm tối đuốc hoa thành đêm sáng

Đêm tối đuốc hoa thành đêm sáng Tuổi trẻ vui duyên chúc tuổi già

Báo nước chẳng buồn khi tóc bạc

Báo nước chẳng buồn khi tóc bạc Học chăm đừng phụ lúc đầu xanh

Giáp tý vừa qua, qua giáp tý

Giáp tý vừa qua, qua giáp tý Xuân thu mấy độ, độ xuân thu

Mai trúc bình an tình xuân thắm

Mai trúc bình an tình xuân thắm Xuân huyên tươi tốt tuổi thọ cao

Bền non biển uyên ương gác đẹp

Bền non biển uyên ương gác đẹp Vững đất trời cầm sắt động phòng

Bách biếc, tùng xanh ngợi ca năm phúc

Bách biếc, tùng xanh ngợi ca năm phúc Xuân tươi, huyên rậm, cùng chúc trăm tròn

Đường, lệ nở hoa ngàn thuở đẹp i

Đường, lệ nở hoa ngàn thuở đẹp Xuân, huyên tươi tốt, vạn năm dài

Cỏ huyên thơm ngát ngàn năm tươi

Cỏ huyên thơm ngát ngàn năm tươi Hoa cúc hương bay năm gốc mớ

Tùng xanh tăng thọ, năm thêm thọ

Tùng xanh tăng thọ, năm thêm thọ Quế đỏ hương bay, khắp chốn hương

Người bước chặng dài lòng tươi trẻ

Người bước chặng dài lòng tươi trẻ Chí nhìn đỉnh chót cảnh thanh xuân

Tóc bạc da mồi, cần lên thượng thọ

Tóc bạc da mồi, cần lên thượng thọ Đủ ăn đủ mặc, vui hưởng tuổi cao

Chín mươi tóc hạc cùng kim mẫu

Chín mươi tóc hạc cùng kim mẫu Bảy chục áo hồng học lão Lai

Chốn doanh liễu gần kề thục nữ

Chốn doanh liễu gần kề thục nữ Vẻ đào tơ nay chỉ quân phù

Chén mời nước ngọc bay anh vũ

Chén mời nước ngọc bay anh vũ Nhạc tấu tiêu quỳnh dẫn phượng hoàng

Phú nên gia thất gió xuân sớm

Phú nên gia thất gió xuân sớm Mộng lá hùng bi phúc trạch dài

Bút giỏi đề thơ trên lá thắm

Bút giỏi đề thơ trên lá thắm Nhà hoa ngâm vịnh khúc rau tần

Ôi ba người thương tiếc, người này khó lại có

Ôi ba người thương tiếc, người này khó lại có Trăm ngàn thuở xót xa, đời ấy chẳng hai lần

Mừng đã ba đời còn rượu chúc

Mừng đã ba đời còn rượu chúc Vui xem tứ đại họ càng đông

Chòm Vụ sáng ngời, trăm tròn có nửa

Chòm Vụ sáng ngời, trăm tròn có nửa Trời sao rạng vẻ, năm phúc bày hàng

Vàng ngọc y trang, theo tướng lược

Vàng ngọc y trang, theo tướng lược Áo cừu đai nhẹ, dặn giai nhân