download app

Câu đối chúc thọ

Già cả thấy quạnh hiu, may có sách hay trùm vũ trụ

Già cả thấy quạnh hiu, may có sách hay trùm vũ trụ Một đời ôm chí lớn, rộng gieo đạo lý ở nhân gian

Bền non biển uyên ương gác đẹp

Bền non biển uyên ương gác đẹp Vững đất trời cầm sắt động phòng

Năm dần đổi mới, tăng tuổi thọ

Năm dần đổi mới, tăng tuổi thọ Núi sông đua đẹp, rõ anh tài

Cỏ huyên đất bắc năm chừng ngắn

Cỏ huyên đất bắc năm chừng ngắn Sao vụ trời nam ngày vấn dài

Đừng ngại đường khách ba ngàn xa

Đừng ngại đường khách ba ngàn xa Nên biết trên đời bảy chục hiếm

Cỏ huyên thơm ngát ngàn năm tươi

Cỏ huyên thơm ngát ngàn năm tươi Hoa cúc hương bay năm gốc mớ

Nhà hoa lụa tết xem loan múa

Nhà hoa lụa tết xem loan múa Gác đẹp tơ sen ngắm phượng bay

Mừng đã ba đời còn rượu chúc

Mừng đã ba đời còn rượu chúc Vui xem tứ đại họ càng đông

Mây rực đài cao mộng lan diệp

Mây rực đài cao mộng lan diệp Mai bừng gác đẹp vẻ trâm hoa

Kể từ nay xem như bất hoặc

Kể từ nay xem như bất hoặc Mười năm nữa hẳn sẽ tri thiên

Nhà bắc hoa huyên tươi vẻ gấm

Nhà bắc hoa huyên tươi vẻ gấm Trước thềm cây quế tỏa hương trời

Gió xuân liễu biếc đón anh vũ

Gió xuân liễu biếc đón anh vũ Mưa tối đèn xanh dắt phượng hoàng

Ba ngàn năm tháng xuân thường trú

Ba ngàn năm tháng xuân thường trú Bảy chục còn tươi cổ vốn hi

Trăm thước lụa tơ vui uỷ thác

Trăm thước lụa tơ vui uỷ thác Ngàn năm cầm sắt vẫn giao hòa

Chén mời nước ngọc bay anh vũ

Chén mời nước ngọc bay anh vũ Nhạc tấu tiêu quỳnh dẫn phượng hoàng

Nhà rạng tuổi cao lên thượng thọ

Nhà rạng tuổi cao lên thượng thọ Tên nêu bảng sĩ thử tài năng

Trong nhà sớm ủ rượu ngàn năm

Trong nhà sớm ủ rượu ngàn năm Đời thịnh luôn khen người trăm tuổi

Chòm Vụ sáng ngời, trăm tròn có nửa

Chòm Vụ sáng ngời, trăm tròn có nửa Trời sao rạng vẻ, năm phúc bày hàng

Bốn đời áo đỏ mừng thêm thọ

Bốn đời áo đỏ mừng thêm thọ Tám chục vụ tinh chúc tuổi cao

Sao vụ sáng ngời đẹp vẻ thu

Sao vụ sáng ngời đẹp vẻ thu Cỏ huyên thắm sắc mừng cao tuổi

Thọ chúc tám tuần khăn rực rỡ

Thọ chúc tám tuần khăn rực rỡ Năm qua năm tháng rượu bàn đào

Chín mươi tóc hạc cùng kim mẫu

Chín mươi tóc hạc cùng kim mẫu Bảy chục áo hồng học lão Lai

Đã thọ năm tuần lại thêm hoa giáp

Đã thọ năm tuần lại thêm hoa giáp Đợi tròn chục nữa, sẽ chúc cổ hi

Báo nước chẳng buồn khi tóc bạc

Báo nước chẳng buồn khi tóc bạc Học chăm đừng phụ lúc đầu xanh

Lan quế ngát thơm mừng đời thịnh

Lan quế ngát thơm mừng đời thịnh Xuân huyên tươi tốt hưởng thọ cao

Sao vụ đêm thu ngời vẻ sáng

Sao vụ đêm thu ngời vẻ sáng Cỏ huyên năm tháng chúc lâu dài

Chính khí cao vời đồng trụ Bắc

Chính khí cao vời đồng trụ Bắc Tinh anh còn mãi Hát Giang Nam

Ba ngàn khe dòng Tương luôn chảy

Ba ngàn khe dòng Tương luôn chảy Mười hai ngọn vu sơn mộng quanh

Trước cửa san hô trời đất lớn

Trước cửa san hô trời đất lớn Trên yến đồi mồi tháng ngày dài

Mong mẹ hiền ngàn năm vẫn trẻ

Mong mẹ hiền ngàn năm vẫn trẻ Chúc tùng bách muôn thuở còn xanh

Mưa tối đèn xanh tươi cảnh vật

Mưa tối đèn xanh tươi cảnh vật Xuân sắc lam điền đẹp áo hoa

Cung kiệm ôn hoà nên nhà được phúc

Cung kiệm ôn hoà nên nhà được phúc Nhân ái trung hậu tuổi thọ bình yên

Chòm bảo vu hát mừng bốn chục

Chòm bảo vu hát mừng bốn chục Hội bàn đào kiến quả ngàn năm

Ảnh trúc vẫn là thân ảnh đấy

Ảnh trúc vẫn là thân ảnh đấy Mực hoa đem hết lệ hoa ba

Hôm nay đúng gặp ngày sinh mẹ

Hôm nay đúng gặp ngày sinh mẹ Kiếp trước hẳn là hạnh hoa tiên

Gặp khoa thi. cung thiềm bẻ cành quế

Gặp khoa thi. cung thiềm bẻ cành quế Kết duyên lành, lên tú các vẽ mày ngà