Nắng Xuân rực rỡ, náo nức nhộn nhịp, nhà nhà trẩy hội

Nắng Xuân rực rỡ, náo nức nhộn nhịp, nhà nhà trẩy hội
Gió đông buốt lạnh, tất ta tất tưởi, người người mua bán Nắng Xuân rực rỡ, náo nức nhộn nhịp, nhà nhà trẩy hội
Gió đông buốt lạnh, tất ta tất tưởi, người người mua bán